Edukal_link.png
Godišnje edukativne konferencije HUAB-a o
Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama

Program 8. edukativne konferencije o Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama

Tema 8. edukativne konferencije o Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama je

Demencija i postCOVID-19

U okviru ove teme razmotrit ćemo različite aspekte dugotrajnih utjecaja pandemije COVID-19 na osobe s demencijom, dolazak novih lijekova te kao uvijek do sada, načine psiho-socijalne potpore, napretka institucionalne skrbi o osobama s demencijom i mnoge praktične savjete.

Program EdukAl-a 2022

1. dan EdukAla 2022

Otvorenje konferencije

10:00   Uvodni pozdrav domaćina konferencije

10:10   Pozdravni govori pokrovitelja i suorganizatora konferencije

1. tematska cjelina: Demencija i postCOVID-19

10:30   Najava programa i osvrt na 2022. godinu

Tomislav Huić, mag. art., izvršni dopredsjednik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest i voditelj inicijative Prijatelji demencije - Hrvatska

10:50   Ponašajne i psihološke promjene kod osoba s demencijom s postCOVID sindromom

prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., spec. psihijatar, subspec. biologijske psihijatrije, IFAPA, predstojnik Klinike za psihijatriju Vrapče Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, dopredsjednik HUAB-a.

11:10   Neurodegenerativne postCOVID promjene

prof. prim. dr. sc. Nataša Klepac, dr. med., spec. neurolog, subspec. neurodegenerativnih bolesti, Klinika za neurologiju KBC Zagreb, dopredsjednica HUAB-a.

11:30   20 godina djelovanja Referentnog centra MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba

prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., spec. epidemiolog, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
„Dr. Andrija Štampar“, voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

11:45   Skrb za oboljele od demencije u vrijeme COVID pandemije

doc. dr. sc. Miroslav Hanževečki, dr. med. spec. obiteljske med., Dom zdravlja Zagreb - Zapad

12:00   Pitanja i odgovori

12:10   Stanka 15 minuta - Online izložba postera

2. tematska cjelina: Demencija i postCOVID-19

12:30   Novi dosezi i smjerovi razvoja terapijskih pristupa u liječenju AB i sličnih bolesti

prof. prim. dr. sc. Fran Borovečki, spec. neurolog, subspec. neurodegenerativnih bolesti, voditelj Odjela za neurodegenerativne bolesti i neurogenomiku Klinike za neurologiju KBC-a Zagreb

12:50   Atipične prezentacije Alzheimerove bolesti

prof. dr. sc. Marina Boban, dr. med., spec. neurolog, subspec. neurodegenerativnih bolesti, Klinika za neurologiju KBC-a Zagreb

13:10   Demencija - izazov 21. stoljeća

prim. dr. sc. Paola Presečki, dr. med., spec. psihijatar, subspec. biologijske psihijatrije, Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

13:30   Procjene poremećaja kognicije od primarne do sekundarne zaštite i natrag

prof. dr. sc. Nenad Bogdanović, dr. med., spec. neurogerijatrolog, Karolinska Institutet, Department for Neurobiology, Caring Science and Society Division of Clinical Geriatrics, Štokholm, Švedska

13:45   Pitanja i odgovori

14:00   Kraj prvog dana konferencije

 

2. dan EdukAla 2022

3. tematska cjelina: Život s demencijom

10:00   Najava 2. dana konferencije

10:05   "Ako si mogao Ti, zašto ne bi mogla i ja?"

Jasenka Majer, neformalni njegovatelj osobe s demencijom

10:20   Postignuća Grada Zagreba usmjerenih za osobe s demencijom i njihove njegovatelje

dr. sc. Mirela Šentija Knežević, mag. log., zamjenica pročelnika Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

10:40   Kognitivni trening i metakognicija - što možemo i gdje zapnemo?

prof. dr. sc. Andrea Vranić, Katedra za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11:00   Istraživanja kognitivnih sposobnosti 2017. - 2022.

Tomislav Huić, mag. art., izvršni dopredsjednik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest i voditelj inicijative Prijatelji demencije - Hrvatska

11:20   Iskustvo i znanje medicinskih sestara-tehničara u radu s osobama s demencijom u
            domovima za starije osobe

Sanela Odobašić, bacc. med. tehn., voditeljica Odjela njege i brige o zdravlju Doma za starije Glina

11:40   Pitanja i odgovori

11:50   Stanka 15 minuta - Online izložba postera

4. tematska cjelina: Što činimo ili bismo mogli u činiti za osobe s demencijom

12:10   "Kako je živjeti s demencijom - problemi i prepreke"

Denis Kesić, osoba s demencijom

12:30   Retrospektiva i perspektiva skrbi o osobama s demencijom u domovima za starije osobe
            Grada Zagreba

Andreja Ninić, dipl. soc. rad., Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Karolina Martinuš, dipl. soc. rad., ravnateljica Doma Sveta Ana u Zagrebu

13:00   Pravni instrumenti zaštite osoba s demencijom u sustavu socijalne skrbi

Barbara Avalon, dipl. iur., Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Dubrava

13:20   Uloga i značenje HUAB-a tijekom razvoja Alzhaimerove bolesti i drugih demencija

Mira Dajčić, bacc. physioth., predsjednica Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest i Tajana Dajčić, oec., tajnik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest

13:40   Pitanja, odgovori i zaključci

14:00   Završetak EdukAl-a 2022.

 

Organizator pridržava pravo izmjene programa.