Edukal_link.png
Godišnje edukativne konferencije HUAB-a o
Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama

Poštovani,

Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas

20. i 21. prosinca 2022.
svakoga dana od 10 do 14 sati na

EdukAl 2022

8. edukativnu online konferenciju o Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama

koju organizira Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest pod pokroviteljstvom
Alzheimer's Disease International i suorganizatora konferencije Grada Zagreba te
uz podršku Alzheimer Europe na temu:

„Demencija i postCOVID-19“

unutar koje će se razmotriti različiti aspekti dugotrajnih utjecaja pandemije na osobe s demencijom, dolaska novih lijekova te kao uvijek do sada, načine psiho-socijalne potpore, napretka institucionalne skrbi o osobama s demencijom i drugih praktičnih savjeta.

Prijave i kotizacije

O načinu i rokovima prijava sudjelovanja i poster-prezentacija saznajte više na odgovarajućim stranicama čiji je izbornik na vrhu stranice.

Dodatne informacije potražite e-poštom: edukal(at)alzheimer.hr ili telefonom 091 4044 138.

 

Srdačan pozdrav do susreta na EdukAl-u,

Mira Dajčić, bacc. physioth.
predsjednica Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest

Tomislav Huić
predsjednik programsko-organizacijskog odbora EdukAl-a,
izvršni dopredsjednik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest i
voditelj inicijative Prijatelji demencije – Hrvatska