Edukal_link.png
Godišnje edukativne konferencije HUAB-a o
Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama

Poster prezentacije na 8. EdukAlu

Primjer postera u razmjerana 16:9.
Na dnu (u ovom primjeru desno) nalazi se logo EdukAla.

Na ovoj stranici će uoči početka 8. konferencije EdukAl biti objavljeni Vaši posteri.

Uvjeti pripreme i predaje postera

Pravo na prijavu postera imaju sudionici EdukAla s plaćenom kotizacijom. Suautorima postera koji ne plate kotizaciju neće biti izdana potvrda o aktivnom sudjelovanju na konferenciji.

Dimenzije

Kako biste osigurali da svi posteri budu jednakih dimenzija molimo Vas da ih oblikujete u formatu razmjera 16:9 (širine 1920 pixela i visine 1080 pixela, odnosno 508 mm x 286 mm).

Oštrina

Da bi Vaš poster mogao biti oštro prikazan kada se uveća na puni format ekrana računala, njegova rezolicija treba biti najmanje 76 DPI.

Oznaka da je poster pripremljen za konferenciju EdukAl

Uz donji rub postera potrebno je umetnuti kogotip konferencije kako bi bilo vidljivo da je Vaš poster bio pripremljen za EdukAl.

Na svjetlim pozadinama postera koristi se logotip u boji, a na tamnim logotip u negativu (bijela slova)

Logotipe 8. EdukAla možete preuzeti ovdje

Rokovi predaje prijedloga postera

Molimo Vas da nam prijedloge prezentacija posterima dostavite e-poštom na adresu edukal(at)alzheimer.hr do 10. prosinca 2022.