Prijave na EdukAl 2018


Kotizacije

Iznosi kotizacije

Rane kotizacije
(produženo do 27.10.2018.)
Kasne kotizacije
(do 10.12.2018.)
Kotizacije
tijekom
konferencije
Za sudionike koji
nisu članovi HUAB-a
Dvodnevna 750 kn 850 kn 900 kn
1. dan 400 kn 450 kn 480 kn
2. dan 350 kn 400 kn 420 kn

Za članove HUAB-a
Dvodnevna 500 kn 600 kn 650 kn
1. dan 300 kn 350 kn 380 kn
2. dan 200 kn 250 kn 270 kn

Za učenike, redovne studente i umirovljenikeDvodnevna 400 kn 450 kn 500 kn
1. dan 250 kn 275 kn 300 kn
2. dan150 kn 175 kn 200 kn


Kotizacija uključuje pravo sudjelovanja u programima konferencije i prateće tiskane materijale. Osvježavajuća pića tijekom pauza, te ručak prvog dana konferencije.

Pravo na člansku cijenu kotizacije

Pravo na članski iznos kotizacije imaju oni članovi Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest koju su podmirili članarinu za 2018. godinu do trenutka prijave, kao i osobe koje se učlane do tog roka (što je moguće i pri uplati kotizacije). Godišnja članarina iznosi 120 kuna, a upisnina za nove članove 30 kuna.

Grupni popusti

Pravnim osobama odobravaju se grupni popusti za prijavu:

  • 3 do 4 sudionika - 5 %.
  • 5 do 6 sudionika - 10 %.
  • više od 6 sudionika - 15 %.

Otkazivanje sudjelovanja i pravo na povrat kotizacije

Sudionici Edukala 2018 imaju pravo otkazati sudjelovanje i zatražiti povrat uplaćene kotizacije pod sljedećim uvjetima:

  • Otkaz sudjelovanja i zahtjev za povrat kotizacije mora biti upućen od osobe ili organizacije koja je napravila prijavu u pisanom obliku.
  • Zahtjev za povrat kotizacije treba biti poslan do 15. studenog 2018.
  • Povrat kotizacije bit će umanjen za 50 % administrativnih troškova.
Nakon 15. studenog 2018 nije moguć povrat kotizacije.

Oblici prijave

Radi jednostavnijeg načina prijave razvijeni su zasebni e-obrasci za

Uplate

Osobne kotizacije treba uplatiti općom uplatnicom u korist PRIMATELJA:

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Vlaška 24, 10000 Zagreb

IBAN: HR28 2503 0071 1000 0783 6

Poziv na broj: upišite svoj OIB

Preuzimanje akreditacijskih kartica

Gosti, sudionici i novinari preuzimaju akreditacijske kartice na prijavnom stolu EdukAla 2018 koji će se nalaziti ispred Grand salona Hotela International.

Napomena

Napominjemo da tijekom prijave sudionici mogu biti zatraženi da pokažu potvrdu o uplaćenoj kotizaciji, a novinari svoje press-iskaznice.

Bodovanje sudjelovanja

Sudjelovanje na prošlogodišnjem EdukAlu (2017) bilo je bodovano kako slijedi:

Naziv komore Pasivno sudjelovanje Aktivno sudjelovanje
Hrvatska liječnička komora 10 bodova 15 bodova
Hrvatska komora medicinskih sestara 11 bodova 15 bodova
Hrvatska komora fizioterapeuta 7 bodova 10 bodova
Hrvatska komora socijalnih radnika 14 bodova 22 boda
Hrvatska psihološka komora 14 bodova 22 boda

Stručne komore iz godinu u godinu dodjeluju sve veći broj bodova svojim članovima za sudjelovanje na Edukativnoj konferenciji o Alzheimerovoj bolesti.

Zato očekujemo da će stručne komore ovogodišnji EdukAl 2018 bodovati s najmanje istim brojem bodova.