Osobne prijave

Izbornik OBRAZACA

Bodovanje sudjelovanja

Sudjelovanje na EdukAlu stručne komore (Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora socijalnih radnika i Hrvatska psihološka komora) boduju prema svojim pravilnicima.

Potvrdnice o sudjelovanju bit će poslane e-poštom nakon završetka konferencije.

Pravo na potvrdnicu sudionici konferencije ostvaruju praćenjem najmanje 51% konferencije (npr. 3 sata uključujući stanke).

Otkazivanje sudjelovanja i pravo na povrat kotizacije

Sudionici mini Edukala 2021 imaju pravo otkazati sudjelovanje i zatražiti povrat uplaćene kotizacije pod sljedećim uvjetima:

  • Otkaz sudjelovanja i zahtjev za povrat kotizacije mora biti u pisanom obliku upućen od osobe ili organizacije koja je napravila prijavu.
  • Zahtjev za povrat kotizacije treba biti poslan do 13. 12. 2021.
  • Radi administrativnih troškova otkazivanja sudjelovanja povrat kotizacije bit će umanjen za 50% iznosa kotizacije.
  • Nakon 13. 12. 2021. nije moguć povrat kotizacije.

prijAVE VIŠE NISU MOGUĆE

Uplate kotizacije općom uplatnicom

Osobne kotizacije treba uplatiti općom uplatnicom u korist PRIMATELJA:

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Ilica 48, 10000 Zagreb

IBAN: HR28 2503 0071 1000 0783 6

Model: HR00

Poziv na broj: 17-12-2021

Svrha uplate: Kotizacija za EdukAl 2021


Uplata kotizacije e-bankarstvom

Uplatu možete učiniti i svojom aplikacijom za e-bankarstvo na mobitelu skeniranjem niže prikazanog bar koda:

Važna napomena

Želite li postati član HUAB-a i tako nam pomoći u djelovanju i ostvariti pravo na besplatno sudjelovanje na konferenciji, označite to na obrascu prijave niže i uplatite članarinu u iznosu od 120 kuna. Na općoj uplatnici navedite uz svoje podatke:

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Ilica 48, 10000 Zagreb

IBAN: HR28 2503 0071 1000 0783 6

Model: HR00

Poziv na broj: 17-12-2021

Svrha uplate: Članarina za 2021.


Uplata članarine e-bankarstvom

Uplatu članarine možete učiniti i svojom aplikacijom za e-bankarstvo na mobitelu skeniranjem niže prikazanog bar koda: