Preliminarni program konferencije "mini EdukAl 2020"

Petak, 18.12.2020.

9:30 Otvorenje mini EdukAl-a 2020

Pozdravni govor domaćina konferencije

Pozdravni govori pokrovitelja i suorganizatora konferencije

Uvod u konferenciju

Stanka

09:50 1. tematska cjelina: Utjecaj epidemioloških mjera na život s demencijom

Tomislav Huić, mag. art., izvršni dopredsjednik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest
- Kako međunarodna zajednica sagledava probleme života osoba s demencijom i njihovih obiteljskih njegovatelja u vrijeme COVID-19

Predavač još nije određen
- Kako su se mjere "lockdown-a" odrazile na starije osobe

dr. sc. Veljko Mijić, obiteljski njegovatelj
- Iskustva obiteljskog njegovatelja osobe s demencijom tijekom "lockdowna" - pandemije COVID-19

Ivana Portlan Pajić, dr. med. zamjenica pročelnika Ureda za zdravstvo Grada Zagreba i voditeljica Radne skupine za razvoj Grada Zagreba u Demenciji prijateljsku zajednicu
- Dosadašnje aktivnosti Grada Zagreba kao Demenciji prijateljske zajednice tijekom pandemije COVID-19

Romana Galić, univ. spec. act. soc., pročelnica Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Andreja Ninić, dipl. soc. rad., Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Kristina Mitrović, dipl. soc. rad., Dom za starije osobe Medveščak
- Koje mjere su domovi za starije provodili u zaštiti njihovih korisnika s demencijom

Pitanja i odgovori
Kratka stanka

11:35 2. tematska cjelina: Kako COVID-19 utječe na osobe s demencijom

Mira Dajčić, bacc. physioth., predsjednica Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest
- Kako osobe s demencijom i njihovi obiteljski njegovatelji doživljavaju ograničenja koje je donio COVID-19

Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA, predstojnik Klinike za psihijatriju Vrapče Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, dopredsjednik HUAB-a.
- Uloga referentnog centra za Alzheimerovu bolest tijekom pandemije COVID-19

prof. prim. dr. sc. Nataša Klepac, spec. kognitivne neurologije, Klinika za neurologiju KBC Zagreb. Dopredsjednica HUAB-a.
- Utjecaj koronavirusa na neurokognitivne sposobnosti

prof. prim. dr. sc. Silva Butković Soldo, spec. neurologije, KBC Osijek
- Liječenje pacijenata sa demencijom u dnevnoj bolnici

prim. Irena Gašparić, dr. med., Opća županijska bolnica Požega
- Pojava demencije u mladoj životnoj dobi

Pitanja i odgovori
Stanka za ručak

13:55 3. tematska cjelina: Briga o osobama s demencijom

dr. sc. Marija Kušan Jukić, spec. psihijatrije, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
- Pomažimo učinkovito - brinimo o svom mentalnom zdravlju

dr. sc. Mirjana Vladetić, prof. psihologije
- Obitelj i demencija: od dijagnoze do skrbi

Snježana Kligl, mag. log. i Mateja Visković, mag. log., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
- Komunikacija osoba s Alzheimerovom demencijom u doba COVID-19 pandemije

Kristina Kovar, bacc. physioth. i Dalibor Viboh, bacc. therap. occup., Udruga socijalnih usluga "Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama" Lipik
- Tjelesna aktivnost kod starijih osoba s demencijom

Zvonimir Miler, dopročelnik stanice HGS u PSŽ, voditelj za potrage
- Aktivnosti Hrvatske gorske službe u potragama zalutalih osoba s demencijom

Pitanja i odgovori
Kratka stanka

15:20 4. tematska cjelina: Djelovanje Demenciji prijateljskih zajednica i organizacija

Dijana Lekić, mag. oec., ravnateljica Doma za starije Atilio Gamboc u Umagu
- Aktivnosti Doma za starije Umag u sklopu aktivnosti Grada Umaga kao Demenciji prijateljske zajednice

Ljerka Pavković, dipl. med. techn. i Vesna Božić dipl. med. techn., Palijativni tim LiPa
- Grad Lipik Demenciji prijateljska zajednica

Ana Kozijak, dipl. soc. rad. i Sandra Ćurić, mag. sestrinstva, Dom za starije Maksimir
- Dom Maksimir - Demenciji prijateljska ustanova: Iskustva u radu s osobama s demencijom tijekom pandemije COVID-19

Mirjana Kozina, mag. med. techn., savjetnik, Škola za medicinske sestre Vrapče
- Demenciji prijateljska Škola za medicinske sestre Vrapče

Pitanja i odgovori
Zaključci konferencije


Organizator pridržava pravo izmjena.