Prijave na EdukAl 2019


Kotizacije

Iznosi kotizacije

Rane kotizacije
(do 1.10.2019.)
Kasne kotizacije
(do 1.12.2019.)
Kotizacije
tijekom
konferencije
Za sudionike koji
nisu članovi HUAB-a
Dvodnevna 975 kn 1.100 kn 1.200 kn
Jednodnevna 600 kn 675 kn 720 kn

Za članove HUAB-a
Dvodnevna 650 kn 780 kn 850 kn
Jednodnevna 450 kn 520 kn 575 kn

Za učenike, redovne studente i umirovljenikeDvodnevna 330 kn 375 kn 420 kn
Jednodnevna 210 kn 230 kn 250 kn


Kotizacija uključuje pravo sudjelovanja u programima konferencije i prateće tiskane materijale. Osvježavajuća pića tijekom pauza, te ručak prvog i drugog dana konferencije.

Pravo na člansku cijenu kotizacije

Pravo na članski iznos kotizacije imaju oni članovi Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest koju su podmirili članarinu za 2019. godinu do trenutka prijave, kao i osobe koje se učlane do tog roka (što je moguće i pri uplati kotizacije). Godišnja članarina iznosi 120 kuna, a upisnina za nove članove 30 kuna.

Grupni popusti

Pravnim osobama odobravaju se grupni popusti za prijavu:

  • 3 do 4 sudionika - 5 %.
  • 5 do 6 sudionika - 10 %.
  • više od 6 sudionika - 15 %.

Otkazivanje sudjelovanja i pravo na povrat kotizacije

Sudionici Edukala 2019 imaju pravo otkazati sudjelovanje i zatražiti povrat uplaćene kotizacije pod sljedećim uvjetima:

  • Otkaz sudjelovanja i zahtjev za povrat kotizacije mora biti upućen od osobe ili organizacije koja je napravila prijavu u pisanom obliku.
  • Zahtjev za povrat kotizacije treba biti poslan do 10. 11. 2019.
  • Povrat kotizacije bit će umanjen za 50 % administrativnih troškova.
Nakon 10. 11. 2019. nije moguć povrat kotizacije.

Oblici prijave

Radi jednostavnijeg načina prijave razvijeni su zasebni e-obrasci za

Uplate

Osobne kotizacije treba uplatiti općom uplatnicom u korist PRIMATELJA:

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Vlaška 24, 10000 Zagreb

IBAN: HR28 2503 0071 1000 0783 6

Poziv na broj: upišite svoj OIB ili JMBG

Preuzimanje akreditacijskih kartica

Gosti, sudionici i novinari preuzimaju akreditacijske kartice na prijavnom stolu EdukAla 2019 koji će se nalaziti ispred Grand salona Hotela International.

Napomena

Napominjemo da tijekom prijave sudionici mogu biti zatraženi da pokažu potvrdu o uplaćenoj kotizaciji, a novinari svoje press-iskaznice.

Bodovanje sudjelovanja

Sudjelovanje na EdukAlu stručne komore boduju prema svojim pravilnicima. Sudjelovanje na prošlogodišnjem EdukAlu 2018 bio je bodovan na sljedeći način:

Naziv komore Pasivno sudjelovanje Aktivno sudjelovanje
Hrvatska liječnička komora 10 bodova 15 bodova
Hrvatska komora medicinskih sestara 11 bodova 15 bodova
Hrvatska komora fizioterapeuta 7 bodova 10 bodova
Hrvatska komora socijalnih radnika 14 bodova 22 boda
Hrvatska psihološka komora 14 bodova 22 boda

Očekujemo da će stručne komore ovogodišnji EdukAl 2019 bodovati s najmanje istim brojem bodova.