Prezentacije posterimaPoziv na prezentaciju posterima

Pozivamo Vas da aktivno sudjelujete na Petoj konferenciji o Alzheimerovoj bolesti prezentacijom
postera koji će biti izloženi u predvorju konferencijske dvorane Hotela International tijekom konferencije
5. i 6. 12. 2019.

Prezentacijom postera pružate mogućnost sudionicima konferencije da saznaju više o Vašem radu i da s njima podijelite svoja iskustva i zapažanja. Osim toga Vaš poster bit će otisnut u Zborniku sažetaka konferencije i tako trajno zabilježen.

Autorima postera, koji će biti prihvaćeni od strane Organizacijskog odbora, bit će izdana potvrdnica o aktivnom sudjelovanju na EdukAlu 2019, na temelju koje će im pripasti viši broj bodova, sukladno odrednicama njihovih stručnih komora.

Pravo prijave postera ima svaki sudionik konferencije s plaćenom kotizacijom. Broj postera je ograničen zato požurite s prijavom.

Usmena prezentacija postera nije predviđena. Na kraju konferencije objavit će se mišljenje Organizacijskog odbora o najuspješnijim poster prezentacijama. Otisnuti primjerci postera nakon izložbe ostaju u vlasništvu organizatora.

Rokovi

Prijedlog teme sa sažetkom sadržaja postera

Odobrenje tema

Predaja postera u digitalnom obliku za zbornik do

Dostava otisnutih postera do

Do 15.10.2019.

20.10.2019.

11.11.2019.

2.12.2019.

Upute i savjeti za izradu postera

Detalje upute i savjete preuzmite pomoću poveznice lijevo.

Ne zaboravite preuzeti ni predložak za PowerPoint, olakšat će Vam pripremu postera.

Logotip EdukAl 2019 u visokoj rezoluciji možete preuzeti ovdje.